Chụp ảnh chân dung

Chụp ảnh chân dung

Một kiểu riêng biệt của nghệ thuật ảnh, yêu cầu kĩ năng xuất sắc lạ thường của nhiếp ảnh gia, đó là một nhiếp ảnh gia chân dung.
Thời tiết